TEKLİF FORMU

Kişisel Verilere İlişkin Onay

Kategori: Alüminyum
Alüminyum nedir

Alüminyum Nedir?: 5 Adımda Kullanım Alanları ve Özellikleri Nelerdir?

8 Nis 2022

Alüminyum, yerkabuğunda en bol bulunan metalik elementtir ve en yaygın olarak kullanılan demir dışı metaldir.

Bu element periyodik tablonun 13. ana grubundan hafif gümüşi beyaz bir metaldir ve kimyasal elementtir. Kimyasal aktivitesi nedeniyle, alüminyum doğada hiçbir zaman metalik formda bulunmaz, ancak bileşikleri hemen hemen tüm kayalarda, bitki örtüsünde ve hayvanlarda az ya da çok bulunur.

Bu element, yer kabuğunun oluşturduğu dış 16 km’lik (10 mil) kısımda yoğunlaşmıştır. Alüminyum adı, potasyum alum ya da alüminyum potasyum sülfatı tanımlamak için kullanılan Latince alümen kelimesinden türetilmiştir.

Tarihi

MÖ 5000’li yıllardan daha önce Mezopotamya’da yaşayan insanlar, büyük ölçüde alüminyum bileşiğinden oluşan bir kilden güzel çanak çömlek ürünleri yapıyorlardı ve yaklaşık 4000 yıl önce Mısırlılar ve Babilliler, çeşitli kimyasallarda ve ilaçlarda bu elementin bileşikleri kullandılar.  18. yüzyılın ikinci yarısında, Antoine Lavoisier gibi önemli kimyagerler alüminayı bir metalin potansiyel kaynağı olarak kabul ettiler.

Ham alüminyum (1825), alüminyum klorürü potasyum amalgam ile indirgemesi sonucu Danimarkalı fizikçi Hans Christian Ørsted tarafından izole edildi. İngiliz kimyager Sir Humphry Davy (1809), erimiş alüminayı (alüminyum oksit) elektrolize ederek bir demir – alüminyum alaşımı hazırlamış ve elementi alüminyum olarak adlandırmıştı; kelime daha sonra İngiltere’de ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde alüminyum olarak değiştirildi. Bu sürecin ardından günümüzdeki kullanımı ile kaldı.

Genel Özellikleri

Bu elementin bronzları ve çoğu magnezyum bazlı alaşımlarda olduğu gibi, belirli kullanımlar için özelliklerini geliştirmek adına belirli metallere küçük miktarlarda bu element eklenir. Bu element ve alaşımları; uçak yapımı, inşaat malzemeleri, dayanıklı tüketim malları (buzdolapları, klimalar, pişirme kapları), elektrik iletkenleri ve kimyasal ve gıda işleme ekipmanları için yaygın olarak kullanılır.

Saf alüminyum (yüzde 99,96) oldukça yumuşak ve zayıftır; az miktarda silikon ve demir içeren ticari olanı ise (yüzde 99 ila 99,6 saf) sert ve güçlüdür. Sünek ve son derece dövülebilir olan bu element, tel içine çekilebilir veya ince folyoya sarılabilir. Metal, demir veya bakırın yalnızca üçte biri kadar yoğundur. Kimyasal olarak aktif olmasına rağmen, bu element yine de korozyona karşı oldukça dirençlidir.

Geri Dönüşüm

Bu metalin geri dönüştürülmesine yönelik büyük çabalar, bu elementin alaşımlarından yapılan içecek kutularının son derece popüler hale geldiği 1960’ların sonlarında başladı. Bu element %100 geri dönüştürülebilir ve günümüzde metalin geri dönüşüm yoluyla geri kazanılması metal ve çelik endüstrisi için oldukça önemlidir.

Bu metali geri dönüştürmek için hurdanın eritilmesi gerekir. Bu, girdi malzemesinin %15’e kadarı cüruf (kül benzeri bir oksit) olarak kaybolmasına rağmen, cevherden bu elementi üretmek için kullanılan enerjinin yalnızca %5’ini gerektirir.

Genel Kullanımı

Bu element, bakır, çinko, magnezyum, manganez ve silikon gibi elementlerle kolaylıkla alaşımlar oluşturur. Günümüzde “alüminyum” olarak adlandırılan birçok metal malzeme aslında alaşımdır. Örneğin al. folyo, genellikle %92 ila %99 bu metalden oluşan bir alaşımdır.

Yüksek mukavemet-ağırlık oranları nedeniyle, bu metalin alaşımları havacılık endüstrisi ve diğer ulaşım ve inşaat alanları için önemlidir. Bu metal, 2005 yılında 31,9 milyon tonluk küresel üretim ile demirden sonra en yaygın kullanılan metaldir.

Kullanımlarından bazıları:

  • Ulaşım (bisiklet, araba, uçak)
  • Ambalaj (kutu, folyo vb.)
  • İnşaat (pencereler), kapılar, dış cephe kaplaması, inşaat teli vb.)
  • Mutfak aletleri
  • Sokak aydınlatma direkleri
  • Yelkenli gemi direkleri
  • Fotoğraf ekipmanları

Bazı Önemli Detaylar

Bu element oldukça reaktif bir metal olduğu için doğada saf halde bulunmaz. Ayrıca, oksijenle yüksek enerjili kimyasal bir bağ oluşturur, bu nedenle saf alüminyum yalnızca bol oksijenden yoksun ortamlarda bulunabilir. Yerkabuğunda, en yaygın olanı boksit cevheri olan 270’den fazla mineralde bulunur. Ayrıca çok reaktif olduğu için, kimyasal karışımlarda katalizör veya katkı maddesi olarak faydalıdır.

Bu metal iyi bir termal ve elektrik iletkenidir. Çeliğin yoğunluğunun ve sertliğinin yaklaşık üçte birine sahip hafif bir metaldir. Esnek ve dövülebilir, yani kolayca işlenebilir, dökülebilir ve ekstrüde edilebilir. Normal şartlar altında, suda veya alkolde çözünmez. Ayrıca yüksek bir yansıma özelliğine sahiptir ve bu da onu aynalar için kullanışlı hale getirir. Ek olarak, bu metal toz halinde tam gümüşi yansımasını koruduğu için, genellikle gümüş boyalarda kullanılır.

Geniş ürün skalamız için Alüminyum sayfasına uğramayı unutmayın! Daha fazla bilgi ve teklif talebinde bulunmak için bize ulaşabilirsiniz!

Birbirinden Harika İçeriklerimiz

Bunlara da Göz Atın!