TEKLİF FORMU

Kişisel Verilere İlişkin Onay

ALÜMİNYUM

Alüminyum Ürünlerimiz

Alüminyum, dünyada en bol bulunan metal türlerinden birisidir ve yer kabuğunun %8’ini oluşturan en yaygın üçüncü elementtir. Alüminyumun çok yönlülüğü sayesinde çelikten sonra en yaygın kullanılan metallerin başında gelir.

Alüminyum Nedir?

Saf alüminyum yumuşak, sünek, korozyona dayanıklı ve yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Folyo ve iletken kablolar için yaygın olarak kullanılır, ancak diğer uygulamalar için gereken daha yüksek mukavemetleri sağlamak için diğer elementlerle alaşımlama gerektirir. Alüminyum, çelikten daha üstün bir mukavemet ağırlık oranına sahip en hafif mühendislik metallerinden birisidir.

Mukavemet, hafiflik, korozyon direnci, geri dönüştürülebilirlik ve şekillendirilebilirlik gibi avantajlı özelliklerinin çeşitli kombinasyonlarından yararlanan alüminyum, günümüzde sayıları giderek artan uygulamada kullanılan metallerden birisidir. Bu ürün yelpazesi, yapısal metal malzemelerden ince ambalaj folyo üretimine kadar uzanan bir ürün yelpazesini içerir.

Alüminyumun Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Yoğunluk

Alüminyum, çelik veya bakırın üçte biri civarında bir yoğunluğa sahiptir ve bu onu ticari olarak en hafif metallerden biri yapar. Ortaya çıkan yüksek mukavemet/ağırlık oranı, onu özellikle ulaşım sektörü (otomotiv sektörü gibi) için artan taşıma yükleri veya yakıt tasarrufu sağlayan önemli bir yapısal malzeme yapar.

Mukavemet

Alüminyum yüksek bir çekme mukavemetine sahip değildir. Bununla birlikte, manganez, silikon, bakır ve magnezyum gibi alaşım elementlerinin eklenmesi ile alüminyumun mukavemet özellikleri artırılabilir. Böylece belirli uygulamalara yönelik ve uyarlanmış özelliklere sahip bir alaşım üretilebilir.

Alüminyum soğuk ortamlar için çok uygundur. Çeliğe göre avantajı, tokluğunu korurken, azalan sıcaklıkla birlikte çekme mukavemetinin artmasıdır. Çelik ise düşük sıcaklıklarda kırılgan hale gelen bir yapıdadır.

Korozyon Direnci

Alüminyum havaya maruz kaldığında, yüzeyinde neredeyse anında bir alüminyum oksit tabakası oluşur. Bu tabaka korozyona karşı mükemmel bir direnç gösterir. Çoğu aside karşı oldukça dirençlidir, ancak alkalilere karşı daha az dirençlidir.

Isıl İletkenlik

Alüminyumun ısıl iletkenliği çeliğe nazaran yaklaşık üç kat daha fazladır. Bu, alüminyumu ısı eşanjörleri gibi hem soğutma hem de ısıtma uygulamaları için tercih edien önemli bir malzeme haline getirir. Toksik olmamasıyla birleştiğinde bu özellik, alüminyumun mutfak aletlerinde ve mutfak gereçlerinde yaygın olarak kullanıldığını gösteren temel özelliklerinden birisidir.

Elektrik İletkenliği

Bakır ile birlikte alüminyum, elektrik iletkeni olarak kullanım için yeterince yüksek bir elektrik iletkenliğine sahiptir. Yaygın olarak kullanılan iletken alaşımın (1350) bakırın sadece yaklaşık %62’si olmasına rağmen, genel ağırlığının sadece üçte biri kadardır ve bu nedenle aynı ağırlıktaki bakır ile karşılaştırıldığında iki kat daha fazla elektrik iletebilir.

Özellikler
Atom numarası
Atom Ağırlığı (g/mol)
Kristal yapı
Erime Noktası (°C)
Kaynama Noktası (°C)
Ortalama Özgül Isı (0-100°C) (cal/g.°C)
Isıl İletkenlik (0-100°C) (cal/cms. °C)
Lineer Genleşme Eş Verimliliği (0-100°C) (x10-6/°C)
20°C'de Elektrik Direnci (N.cm)
Yoğunluk (g/cm*)
Elastisite Modülü (GPa)
Değer
13
26.98
FCC
660.2
2480
0.219
0.57
23.5
2.69
2.6898
68.3

Alüminyumun Nerelerde Kullanılır?

  • Havacılık Sektörü
  • Savunma Sanayi
  • Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi
  • Gemi ve Yat Sektörü
  • Hidrolik ve Pnömatik Üretim Sektörü
  • Makine ve Kalıp Sanayi
  • Mutfak ve Ev Gereçleri Üretim Sektörü
  • İnşaat ve Yapı Sektörü
ALAŞIM
2024A
1200
2007
2011
2014
2014A
2017A
2024
2030
3003
3004
3005
3103
3105
5005
5005A
5049
5052
5083
5086
5154A
5182
5251
5454
5754
6005A
6013
6016
6060
6061
6063
6082
6106
7010
7020
7050
7075
AA
-2024
1200
2007
2011
2014
-2014
-2017
2024
2030
3003
3004
3005
3103
3105
5005
-5005
5049
5052
5083
5086
5154
5182
5251
5454
5754
-6005
6013
6016
6060
6061
6063
6082
6106
7010
7020
7050
7075
BS (Britanya)
2024A
1200
2011
(2014A)
2014A
2017A
2024
-3103
3103
5005
-5005
5083
5154A
5251
5454
-6063
6061
6063
6082
7010
7020
7075
BS(ESKİ) (Britanya)
1B
1C
FC1
(H15)
H15
2L97
N3
N41
N41
N8
N5
N41
N51
(H9)
H20
H9
H30
OTD5130
H17
2L95
DIN (Almanya)
A199.5
A199
AlCuMgPb
AlCuBiPb
AlCuSiMn
(AlCuSiMn)
AlCuMgl
AlCuMg2
(AlCuMgPb)
AlMnCu
AlMnlMgl
AlMn/Mg0.5
AlMnl
Al Mn0.5Mg0.5
(AlMgl)
AlMgl
AlMg2Mn0.8
AIMg2.5
AIMg4.5Mn
AlMg4Mn
ALMg5Mn
AIMg2Mn0.3
AIMg2.7Mn
AlMg3
AIMgSi0.7
AlMg1Si0,8CuMN
AIMgSi0,5
AlMglSiCu
(AlMgSi0.5)
AlMgSil
AlZn4.5Mgl
AlZn6CuMgZr
AlZnMgCu1.5
INTER
1050A
1200
2007
2011
2014
2014A
2017A
2024
2030
3003
3103
5005
5005A
5052
5083
5086
5154A
5251
5454
5754
6005A
6060
6061
(6063)
6082
7010
7020
7075
ISO (Uluslararası)
AI99.5
AI99.0
(Al Cu4PbMg)
Al Cu6BiPb
Al Cu4SiMg
Al Cu4SiMg(A)
Al Cu4MgSi(A)
AI Cu4Mg 1
Al Cu4PbMg
Al Mn 1 Cu
Al Mn 1
Al Mn0.5Mg0.5
Al Mg1(B)
Al Mg2mN0.8
Al Mg2.5
Al Ma4.5Mn0.7
Al Mg4
Al Mg3.5(A)
Al Mmg4.5Mn0.4
Al Mg2
Al Mg3Mn
Al Mg3
Al SiMg (A)
AlMg1Si0,8CuMN
Al MgSi
AI Mg1 SiCu
Al MgO.7Si
Al Si 1 MgMn
Al MgSiMn
Al Zn6MgCu
Al Zn4.5Mg1
Al Zn6 CuMgZr
Al Zn5.5MgCu
JIS (Japonya)
(A2024)
Al 200
A2011
A2014
(A2017)
A2024
A3003
A5005
A5052
A5083
A5086
(A5154)
A5454
(A6NO1)
(A6063)
A6061
A6063
(A7N01)
A7075
JIS(ESKİ) (Japonya)
A1x1
A1x3
A3x1
A3x2
A3x4
A2x3
A2x8
A2x1
A2x7
A2x9
A2x5
A2x4
A2x5
A34x6
NF (Fransa)
2024A
1200
2011
2014
2017A
2024
2030
3003
5005
5052
5083
5086
5251
5454
5754
6005A
6013
6060
6061
6082
7020
7050
7075

Alüminyum Ekstrüzyon Ürünler

Yuvarlak Çubuk

Yuvarlak Çubuk

Yuvarlak Çubuk

Boru Profili

Yuvarlak Çubuk

Altı Köşe Çubuk

ÇAP (D)
UZUNLUK
ALAŞIM
2xxx
6xxx
5xxx
7xxx
mm
6-500
6-500
6-500
6-500
mm
1000-6000
1000-6000
1000-6000
1000-6000
DIŞ ÇAP (D)
ET KALINLIĞI (S)
DIŞ ÇAP (D)
UZUNLUK
mm
6-250
mm
1-90
mm
1000-6000
ÖLÇÜ (A)
UZUNLUK
ALAŞIM
2xxx
6xxx
5xxx
7xxx
mm
6-80
6-80
6-80
6-80
mm
1000-6000
1000-6000
1000-6000
1000-6000
Yuvarlak Çubuk

Kare Dört Köşe Çubuk Profil

Yuvarlak Çubuk

Lama Dikdörtgen Profil

ÖLÇÜ (A)
UZUNLUK
ALAŞIM
2xxx
6xxx
5xxx
7xxx
mm
10-150
10-150
10-150
10-150
mm
1000-6000
1000-6000
1000-6000
1000-6000
ÖLÇÜ (H)
ÖLÇÜ (B)
UZUNLUK
ALAŞIM
2xxx
6xxx
5xxx
7xxx
mm
5-150
5-150
5-150
5-150
mm
5-250
5-250
5-250
5-250
mm
1000-6000
1000-6000
1000-6000
1000-6000

Dijital Dosya

Fiziksel özelliklerin ve Alüminyum ürünlerin yer aldığı tablolarımıza aşağıdaki buton aracılığıyla indirebilirsiniz.