TEKLİF FORMU

Kişisel Verilere İlişkin Onay

KALİTE POLİTİKASI

 

Hakkımızda

MİSYON VE VİZYON

DeğerlerİMİZ

Kalİte POLİTİKASI

KALİTE BELGELERİ

KALİTE POLİTİKASI

Aydınlar Makina-Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kalite Politikası

Aydınlar Makina Metal, fayda sağlamak için faaliyetlerin ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi adına organizasyonun başarılı yönetimi, performansının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün sağlanması için yönetim, iş ortakları, paydaşlar, tedarikçiler ve müşterileri kapsayan bir kalite yönetim sistemi kurmaya ve uygulamaya karar vermiştir. Bu amaçla yönetim, Kalite Politikasını aşağıdaki gibi tanımlar ve bu hususlara bağlılığını ifade eder:*

* Politika maddelerine hızlıca ulaşmak için numaralı metinlere tıklayabilirsiniz.

Müşteriler ve Diğer Taraflar

Güvenilir bir ortak olmak, iyi bir ilişki ve karşılıklı güvene sahip olmak için müşterilerin ve diğer paydaşların gereksinimlerini bilmek ve karşılamak.

Geçerli mevzuat, teknik standartların gereklilikleri ve ürün yönetmeliklerine uygun olarak müşteri gereksinimlerine göre kaliteli ürün tedariğini sağlamak.

Müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçlarını baz alarak iyileştirme için gerekli adımları atmak.

Kalıcı Çalışan Gelişimi

Çalışanların eğitim, öğretim ve yönetimi için gereksinimleri karşılamak.

Uygun bir çalışma ortamı yaratmak ve aynı zamanda amaçlanan hedeflere ve kalite hedeflerine ulaşırken kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

Çalışanlara sorumlulukları dahilindeki faaliyetler için gerekli kaynakları vermek

Süreç Yaklaşımı

Organizasyondaki süreçleri tanımlamak ve faaliyetleri etkileşimli süreçler olarak ele almak.

Firmanın işlevleri ile süreçlerin tüm planlamalarını tanımlamak ve süreç kontrolü için açık sorumluluklar ve yetkiler oluşturmak.

Süreç uygulaması için gerekli kaynakların planlanması ve temin edilmesi.

Sistem Yaklaşımı

Müşterilerin, tüm paydaşların ve iş ortaklarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik kalite yönetim sistemi ISO 9001’e göre uygulamak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmeye tabi tutmak.

Tedarikçilerle İlişkiler

Tedarikçilerin yetkinliklerinin izlemek ve (belirli periyotlarda tekrar eden şekilde) değerlendirmek

Tedarikçilerle açık ve net iletişim kurmak için karşılıklı yarar sağlayan ve işbirliğine dayalı ilişkiler oluşturmak.

Sürekli İyileştirme

Ürün kalitesini sürekli olarak iyileştirmek, yönetimin tüm seviyelerinde hatasız bir strateji uygulamak, tüm kalite yönetim sistemi süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak.

Kalite yönetim sistemini düzenli olarak gözden geçirmek, gerçeklere dayalı karar verme ilkelerini uygulamak ve belirli kalite iyileştirme hedefleri ile önlemleri belirlemek.

Tüm süreç ve faaliyetlerin performansını iyileştirmek için çalışan teşviklerini kullanmak.

01. Müşteriler ve Diğer Taraflar
 • Güvenilir bir ortak olmak, iyi bir ilişki ve karşılıklı güvene sahip olmak için müşterilerin ve diğer paydaşların gereksinimlerini bilmek ve karşılamak.
 • Geçerli mevzuat, teknik standartların gereklilikleri ve ürün yönetmeliklerine uygun olarak müşteri gereksinimlerine göre kaliteli ürün tedariğini sağlamak.
 • Müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçlarını baz alarak iyileştirme için gerekli adımları atmak.
02. Kalıcı Çalışan Gelişimi
 • Çalışanların eğitim, öğretim ve yönetimi için gereksinimleri karşılamak.
 • Uygun bir çalışma ortamı yaratmak ve aynı zamanda amaçlanan hedeflere ve kalite hedeflerine ulaşırken kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Çalışanlara sorumlulukları dahilindeki faaliyetler için gerekli kaynakları vermek
03. Süreç Yaklaşımı
 • Organizasyondaki süreçleri tanımlamak ve faaliyetleri etkileşimli süreçler olarak ele almak.
 • Firmanın işlevleri ile süreçlerin tüm planlamalarını tanımlamak ve süreç kontrolü için açık sorumluluklar ve yetkiler oluşturmak.
 • Süreç uygulaması için gerekli kaynakların planlanması ve temin edilmesi.
04. Sistem Yaklaşımı
 • Müşterilerin, tüm paydaşların ve iş ortaklarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik kalite yönetim sistemi ISO 9001’e göre uygulamak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmeye tabi tutmak.
05. Tedarikçilerle İlişkiler
 • Tedarikçilerin yetkinliklerinin izlemek ve (belirli periyotlarda tekrar eden şekilde) değerlendirmek.
 • Tedarikçilerle açık ve net iletişim kurmak için karşılıklı yarar sağlayan ve işbirliğine dayalı ilişkiler oluşturmak.
06. Sürekli İyileştirme
 • Ürün kalitesini sürekli olarak iyileştirmek, yönetimin tüm seviyelerinde hatasız bir strateji uygulamak, tüm kalite yönetim sistemi süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak.
 • Kalite yönetim sistemini düzenli olarak gözden geçirmek, gerçeklere dayalı karar verme ilkelerini uygulamak ve belirli kalite iyileştirme hedefleri ile önlemleri belirlemek.
 • Tüm süreç ve faaliyetlerin performansını iyileştirmek için çalışan teşviklerini kullanmak.