TEKLİF FORMU

Kişisel Verilere İlişkin Onay

AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ostim OSB Mah. 1181. Cadde No:30-32-34, 06370 Ostim OSB Yenimahalle, ANKARA adresinde mukim AYDINLAR MAKİNA METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirketi(“Şirketimiz” ya da “AYDINLAR MAKİNA METAL LTD. ŞTİ.”) olarak veri  sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili  mevzuata
uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçeklestirebilmek amacıyla, aşagıdaki kişisel verilerini işliyoruz:

 • Ad, soyad,T.C. Kimlik numarasi, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler, ehliyet fotokopisinde yer alan bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;
 • Eposta, telefon numarası, cep telefonu, ev ve iş yeri adresi dahil iletisim bilgileriniz;
 • Mobil uygulama veya internet sitesi ziyaretiniz üzerinden konum bilgileriniz,
 • Özlük bilgileriniz;
 • Hukuki işlem bilgileriniz;
 • Müşteri işlem bilgileriniz;
 • Ziyaretci giriş ve çıkış kaytları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz;
 • IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
 • Risk yönetimi bilgileriniz;
 • Banka kartı ve kredi kartı bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;
 • CV’leriniz ve özgeçmiş bilgileriniz dahil mesleki deneyim bilgileriniz;
 • Kullanım alışkanlıklarınız ve geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz dahil pazarlama bilgileriniz;
 • Görsel ve işitsel verileriniz,
 • CV’lerinizde yer alan dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz,
 • Ehliyet fotokopilerinde yer alan kan grubu bilgileriniz.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, asağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
 • Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,
 • Matbu ve elektronik form,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Uzaktan erişim sağlayan programlar,
 • Türkiye’nin farklı yerlerindeki bayilerimiz, iş ortaklarımız,
 • Hizmet aldığımız firmalar,
 • Diger fiziki ve elektronik ortamlar,

1. İşlemeye yönelik hukuki sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işliyoruz.

2. Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, sirket temsilcisi ve hukuken yetkili vekillerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

3. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Kanun’ un 11. maddesi yarinca kisisel verilerinize iliskin asagidaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ögrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ögrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarildigi üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara ugramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki Başvuru Formu üzerinden bize gonderebilirsiniz.
Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrica bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

KVKK Kapsamında Başvuru Formu [PDF]